Starosta obce Hrušovany u Brna, Masarykova 17, 664 62 Hrušovany u Brna, vyhlašuje v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění veřejnou výzvu na obsazení funkčního místa:

 

Knihovnice/knihovník

 

Náplň práce:

• Samostatné zajišťování chodu knihovny, plány a rozbory činnosti
• Příprava a sledování čerpání rozpočtu, příprava případných žádostí o dotace a granty pro knihovnu
• Nákup a organizace knihovního fondu
• Výpůjční a informační služby
• Podpora aktivit na podporu čtenářské gramotnosti a rozvoje četby dětí
• Spolupráce s místní školou, knihovnické lekce pro MŠ a ZŠ
• Rozvíjení vzdělávacích a komunitních aktivit, pořádání přednášek a komunitních akcí
• Propagace knihovnických služeb, přispívání do místního zpravodaje apod.
• Úklid knihovny
 

Místo výkonu práce: Obec Hrušovany u Brna

 

Podmínky:

• Nástup dle dohody
• Pracovní poměr na částečný úvazek (30 hodin týdně)
 

Nabízíme:

• Platové podmínky dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., s ohledem na praxi a dosažené vzdělání: 8. platová třída, možnost osobního příplatku po zkušební době
• Smlouva na dobu určitou 1 rok, s možností prodloužení v případě vzájemné spokojenosti (3 měsíce zkušební doba)
• 5 týdnů dovolené, 5 dní sick day
• Stravenky
• Zaškolení od dosavadní knihovnice
 

Požadavky:

• Výhodou knihovnické vzdělání (SŠ nebo vyšší), v případě neknihovnického vzdělání doplnění odbornosti v akreditovaných kurzech zakončených oborovou zkouškou (MZK Brno)
• Všeobecný kulturní přehled, láska ke knihám a literatuře obecně
• Příjemné vystupování, komunikační a organizační schopnosti
• Uživatelská znalost PC (MS Office, administrace webu, sociální sítě)
• Znalost automatizovaného knihovnického systému Clavius nebo Tritius výhodou
• Iniciativní a aktivní přístup
• Praxe v knihovnictví výhodou
• Řidičský průkaz výhodou
• Pedagogické minimum výhodou
• Znalost cizího jazyka vítaná 
 

Zákonné předpoklady: 

• Státní občanství ČR nebo trvalý pobyt v ČR (v případě cizího státního občanství) 
• Dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům
• Bezúhonnost
 

Přihláška: 

• Strukturovaný životopis 
• Motivační dopis
• Originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
• Ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
• Souhlas se zpracováním osobních údajů dle zák. č. 110/2019 Sb. 
 

Přihlášku doručte v obálce označené „výběrové řízení – knihovnice/knihovník“ na Obecní úřad Hrušovany u Brna, Masarykova 17, 66462 Hrušovany u Brna, aby byla zaevidována nejpozději do 21. 10. 2022.

 pdfVeřejná výzva ke stažení - ve formátu pdf174.05 KB

Zpět nahoru