Veřejná výzva na obsazení funkčního místa

Tajemník Obecního úřadu obce Hrušovany u Brna, Masarykova 17, 664 62 Hrušovany u Brna, vyhlašuje v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění veřejnou výzvu na obsazení funkčního místa:

správce sportovní haly a společensko kulturního centra SOKEC

Náplň práce:
 • Ve spolupráci s vedením obce a správou majetku obce zajišťuje:
  • běžnou údržbu a úklid (tj. kontrola údržby a úklidu)
  • dohled na sekání trávy, údržbu areálových zpevněných ploch a střešní roviny, a to včetně údržby herních prvků v exteriéru.
  • dohled nad běžnou údržbou prostor a ploch svěřených nájemci restaurace (zejména sociální zázemí v přízemí, prostor kryté terasy, vstupní vestibul apod.)
  • prostřednictvím dalších pracovníků zajišťuje uzamykání nebo přebírání jednotlivých prostor či sportovišť včetně uzavírání areálu (tj. zajištění provozní doby)
  • případné další úkony spojené s provozem sportovního areálu SA a areálu SOKEC
 • Zajišťuje rezervační systém pronájmu svěřených areálů jakožto jejich jednotlivých prostor či sportovišť, a to včetně zajištění nájemních smluv, předávacích protokolů či zajištění příjmu kaucí
 • Materiálně i technické zajištění provozu
 • Spolupráce s vedením obce při propagaci nabízených služeb areálů
 • Spravuje informace na webu obce (případně na webových stránkách zřízených obci pro svěřené areály, a to včetně informací a provozu, akcích a možnosti pronájmu na sociálních sítích)
 • Spolupráce s vedením obce a se zřízenými komisemi obce při pořádání sportovních a kulturních akcí
 • Zabezpečuje pronájmy sportovišť, jednorázových akcí, vč. zajišťování nájemních smluv, předávacích protokolů, příjem kaucí)
 • Komunikuje se zájemci o pronájem hal i s dlouhodobými nájemci
 • Zajišťuje provoz po technické stránce, kontroluje funkčnost systémů (vzduchotechnika, elektřina, plyn, EPZ, EZS, rolety, audiovizuální technika atd.)
 • Zpracovává plán údržby, oprav a servisních úkonů svěřených budov a objektů (včetně údržby zeleně), a to ve spolupráci se správou majetku obce
 • Vyhodnocuje případné závady a navrhuje efektivní a účinné řešení pro jejich odstranění
 • Vede a kontroluje práci údržbářů, techniků a úklidu
 • Průběžná kontrola a případná redukce provozních nákladů se zaměřením na úsporu a kvalitnější využití prostor
 • Spolupracuje s vedením obce při návrhu rozpočtu a plánu investic, a to včetně sledování čerpání finančních prostředků
 • Objednává opravy a servis sportovišť, vyřizuje případné reklamace a škodní události, a to po kontrasignaci vedení obce
 • Zajišťuje pokladnu – v době mimo pracovní dobu úřadu
 • Zajišťuje funkčnost a užívání audiovizuální techniky při akcích (zaškoluje obsluhu, případně obsluhu sám zajišťuje)
 • Zajišťuje součinnost při organizaci jednorázových akcí
 • Spolupráce při řešení připomínek, požadavků, námětů a stížností občanů a organizací
 • Vede a archivuje příslušnou dokumentaci související s provozem svěřených areálů
  • vedení provozních deníků
  • kronikářská činnost
 • Plní další úkoly, související se sjednaným druhem práce a uložené starostou či místostarostou obce
 
Místo výkonu práce: Obec Hrušovany u Brna
 
Podmínky:
 • Nástup dle dohody
 • Pracovní poměr na plný úvazek
 
Nabízíme:
 • Odpovídající platové ohodnocení (8. platová třída, po 3 měsících možnost osobního příplatku)
 • Smlouva na dobu určitou 1 rok, s možností prodloužení v případě vzájemné spokojenosti (3 měsíce zkušební doba)
 • 5 týdnů dovolené
 • 5 dní sick day
 • Stravenky
 • Služební telefon
 
Požadavky:
 • Minimálně středoškolské vzdělání s maturitou
 • Řidičský průkaz skupiny B
 • Bezúhonnost
 • Způsobilost k právním úkonům
 • Zdravotní způsobilost
 • Časovou flexibilitu
 • Pozitivní vztah ke sportu a kultuře
 • Organizační schopnosti
 • Orientace v obsluze výpočetní techniky a audio-vizuální techniky
 • Spolehlivost, samostatnost, zodpovědnost, dobré komunikační schopnosti, příjemné vystupování
 • Znalost cizího jazyka výhodou
 • Zkušenosti s pořádáním sportovních a kulturních akcí výhodou
 
Zákonné předpoklady:
 • Státní občanství ČR nebo trvalý pobyt v ČR (v případě cizího státního občanství)
 • Dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům
 • Bezúhonnost
 • Znalost jednacího jazyka
 
Náležitosti písemné přihlášky:
 • Jméno a příjmení uchazeče, titul
 • Datum a místo narození
 • Místo trvalého pobytu
 • Státní příslušnost
 • Číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
 • Datum a podpis zájemce
 
Povinné přílohy k přihlášce:
 • Strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a dovednosti týkající se požadovaných činností
 • Originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
 • Ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • Souhlas se zpracováním osobních údajů dle zák. č. 101/2000 Sb.
 • Motivační dopis je výhodou
 
Přihlášku doručte v obálce označené „výběrové řízení – správce sportovních budov“ osobně na obecní úřad Hrušovany u Brna, Masarykova 17, 66462 Hrušovany u Brna, aby byla doručena nejpozději do 1. 10. 2021.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výzvu kdykoliv v jejím průběhu.
 

V Hrušovanech u Brna, 2. 9. 2021

Ing. Mgr. Pavel Kadlec
Tajemník OÚ Hrušovany u Brna
Tel. 602 158 895
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zpět nahoru