Tajemník Obecního úřadu obce Hrušovany u Brna, Masarykova 17, 664 62 Hrušovany u Brna, vyhlašuje v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění veřejnou výzvu na obsazení funkčního místa:

Hlavní účetní

Náplň práce:

 • Komplexní vedení účetnictví obce
 • Kompletní majetková evidence
 • Sestavování, kontrola a plnění rozpočtu obce
 • Daňová agenda, vypracování a podání daňového přiznání (vyjma DPH)
 • Evidence závazků a pohledávek obce
 • Zpracování statistických výkazů
 • Zajišťování platebního styku s bankou
 • Další administrativní práce na obecním úřadě

Místo výkonu práce: Obec Hrušovany u Brna

Podmínky:

 • Nástup dle dohody
 • Pracovní poměr na plný úvazek
 • Pracovní poměr na dobu neurčitou se zkušební dobou 3 měsíce
 • Mzda dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. s ohledem na praxi a dosažené vzdělání (10. platová třída)

Nabízíme:

 • Stravenky
 • 5 týdnů dovolené
 • 5 dní sick days
 • Možnost flexibilní pracovní doby dle domluvy

Požadavky:

 • Minimálně úplné středoškolské vzdělání ekonomického směru
 • Znalost podvojného účetnictví
 • Dobrá znalost práce s PC
 • Znalost zákona o účetnictví
 • Prokázání zvláštní odborné způsobilosti dle vyhlášky 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, nejpozději do 18 měsíců od nástupu
 • Organizační schopnosti
 • Iniciativní přístup
 • Komunikativnost
 • Samostatnost a spolehlivost
 • Ochota dále se neustále vzdělávat
 • Praxe v oboru výhodou

Zákonné předpoklady:

 • státní občanství ČR nebo trvalý pobyt v ČR (v případě cizího státního občanství)
 • dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům
 • bezúhonnost
 • znalost jednacího jazyka 

Náležitosti písemné přihlášky:

 • jméno a příjmení uchazeče, titul,
 • datum a místo narození,
 • místo trvalého pobytu,
 • státní příslušnost,
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
 • datum a podpis zájemce

Povinné přílohy k přihlášce:

 • strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních s důrazem na odborné znalosti a dovednosti týkající se požadovaných činností,
 • originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší 3 měsíců,
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • souhlas se zpracováním osobních údajů dle zák. č. 101/2000 Sb.
 • motivační dopis je výhodou.

Přihlášku doručte v obálce označené „výběrové řízení – hlavní účetní“ osobně na obecní úřad Hrušovany u Brna, Masarykova 17, 66462 Hrušovany u Brna, aby byla doručena nejpozději do 18. 4. 2021.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výzvu kdykoliv v jejím průběhu.

Ing. Mgr. Pavel Kadlec
Tajemník OÚ Hrušovany u Brna
Tel. 602 158 895
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

pdfVýběrové řízení - ke stažení143.19 KB

Go to top