Žádám touto cestou všechny spoluobčany, aby zachovávali klid a dodržovali potřebná nařízení a pokyny. Množí se dotazy, podání, že se ví o nakažených osobách v karanténě a podobně.

Nic není pravdou a nešiřte poplašné zprávy.

Co ovšem pravdou je: Stát v ochraně o své spoluobčany na obcích selhal, neboť nezajistil potřebným respirátory a roušky. Jedná se o lékaře – praktiky, lékárníky, prodavače, obecní policisty, hasiče a další.

Mám jako starosta reálnou zkušenost s fungováním Krajské hygieny za poslední týdny. Bylo zakázáno ústředními orgány, aby podávali starostům a starostkám informace o počtu nakažených v jejich městech a obcích, včetně osob v karanténě. Informace o pozitivně lustrovaných občanech a osob v karanténě je falešné.

Děkuji všem spoluobčanům, lékařům, sestrám, prodavačům, dobrovolníkům, za obrovské úsilí a sounáležitost.

Vydržte.

S pozdravem Miroslav Rožnovský - starosta