Veřejná linková doprava (včetně městské hromadné dopravy) zařazená do IDS JMK (Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje), pro území IDS JMK:

  1. Zakazuje se nástup předními dveřmi ve všech vozidlech zařazených do IDS JMK.
  2. Cestující budou nastupovat a vystupovat druhými (případně dalšími) dveřmi, s tím, že toto opatření se nevztahuje na vozidla pouze s jedněmi dveřmi.
  3. Cestující nebudou odbaveni řidičem ani odbavovacím zařízením ve vozidle. Již zakoupené kupóny (jízdní doklady) nebudou cestující ve vozidle označovat.
  4. První dvojice sedadel za řidičem po obou stranách vozidla musejí zůstat neobsazené a dopravce tato sedadla zabezpečí proti obsazení.
  5. Dopravce zajistí označení předních dveří ve vozidle zákazem vstupu a přední ochranný prostor vozidla zabezpečí proti vstupu cestujících.

Ruší se režim zastávek na znamení, na každé obsluhované zastávce v IDS JMK vozidlo zastaví, s tím, že je-li to technicky možné, dojde k dálkovému otevření dveří pro výstup a nástup cestujících.

Regulační opatření se vyhlašují na dobu od 17. března 2020 do ukončení krizového stavu nebo do odvolání.

Go to top