Rada obce Hrušovany u Brna vydává nařízení v souladu s rozhodnutím vlády o zákazu pohybu osob:

1) Omezení vycházení občanů s výjimkou nezbytných nákupů potravin a léků

2) Zákaz shromažďování

3) Přerušení provozu MŠ Hrušovany u Brna s výjimkou dětí lékařů, zdravotních sester, lékárníků a pracovníků záchranných složek

4) Uzavření zdravotního střediska s výjimkou dětské ordinace a ordinace obvodní lékařky MUDr. Novákové

5) Odložení splatnosti obecních poplatků do 30. 6. 2020

6) Omezení provozu obecního úřadu na pondělí a středu vždy od 14 do 17 hodin po telefonické domluvě a vstupu jednotlivě

7) V případě osamělých seniorů je k dispozici na telefonním čísle 608 874 276 sociální pracovnice, která bude vytvářet seznam potřebných osamělých osob pro zabezpečení nákupů a jiných nezbytných potřeb

Go to top