Informace Ministerstva vnitra ČR

Informace MV pro občany, k jednání zastupitelstev obcí, opatření při volbách a pro cizince na území ČR na stránkách ministerstva vnitra.

Informace Ministerstva zdravotnictví ČR

Vláda přijala další mimořádná opatření k prevenci šíření koronaviru, do karantény musí všichni přijíždějící z rizikových zemí.

Informace Ministerstva zemědělství ČR

Produkce potravin není ohrožena, firmy mají zpracované krizové plány a zásoby na plynulou výrobu.

Ministerstvo zdravotnictví nařizuje po překročení státní hranice České republiky strpět provedení kontroly příznaků infekčního onemocnění.

Pokud budou zjištěny příznaky infekčního onemocnění Ministerstvo zdravotnictví nařizuje, aby dotčené osoby poskytly potřebnou součinnost zdravotnickým pracovníkům při provedení odběru biologického vzorku za účelem zjištění přítomnosti onemocnění COVID-19 a dále strpěly omezení svobody pohybu během provádění laboratorního vyšetření biologického vzorku za účelem zjištění přítomnosti onemocnění COVID-19.

pdfMimořádné opatření kontrola příznaků infekčního onemocnění214.25 KB

ZŘÍZENÍ INFORMAČNÍ LINKY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

HZS JmK informuje, že v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem přistoupil Krajský úřad Jihomoravského kraje ke zřízení speciální informační linky pro veřejnost.

Informační linka funguje od dnešního dne (12.3.2020) od 12:00 hod. a bude v provozu v pracovních dnech od 7:00 do 16:00. Informační linka byla zřízena z důvodů v současnosti přetížené linky Krajské hygienické stanice (KHS) a budou ji obsluhovat proškolení pracovníci.

Linka slouží k zodpovězení základních dotazů v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19.

Čislo na bezplatnou informační linku: 800 129 921

Aktuální informace sledujte na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví (https://www.mzcr.cz/) a Ministerstva zahraničních věcí (https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/index.html).V případě návratu z rizikových oblastí doporučujeme telefonickou konzultaci s praktickým lékařem. K dispozici je zároveň infolinka Státního zdravotního ústavu pro kohokoliv, kdo se potřebuje poradit v souvislosti s koronavirem, a to od 9 do 21 hodin na čísle: 724 810 106.

Informace pro zdravotnická zařízení - česky:

http://www.szu.cz/uploads/Epidemiologie/Coronavirus/Zdravotnici/Opatreni_k_eliminaci_rizik_prenosu_infekcnich_agens.pdf

JE VELMI DŮLEŽITÉ DODRŽOVAT ZÁKLADNÍ PRAVIDLA OSOBNÍ HYGIENY A ZEJMÉNA MYTÍ RUKOU: pdfJak si spravně mýt ruce502.68 KB

pdfLetak resp etiketa cesky KHSLK394.17 KB

Informace můžete dále čerpat na stránkách www.khsbrno.cz nebo www.szu.cz.

Doporučení Ministerstva zdravotnictví a Hlavního hygienika ČR:

Covid19 A4

 

Zpět nahoru