Základní informace a doporučení pro občany: koronavirus Covid-19. Doporučujeme zvážit návštěvu zemí s výskytem koronaviru. Aktuální informace na webu www.mzcr.cz, www.mzv.cz. Tel. na Státní zdravotní ústav www.szu.cz: 724810106 a 725191367, krajská hygienická stanice JMK www.khsbrno.cz, tel. 773768994. Dodržujte základní hygienická pravidla: mytí rukou mýdlem, antibakteriálním gelem, při kašli si zakrývejte ústa kapesníkem nebo rukávem. Hromadné akce se neruší, akce s návštěvností nad 5 tis. osob se hlásí na akce5000@khsbrno.cz

Zpět nahoru